Menu

Vytvorme spolu stimulujúci domov pre ľudí na vozíčku

Koncom septembra 2019 sme v Dome sv. Kozmu a Damiána zrealizovali časť projektu zameraného na vytvorenie stimulujúceho domova pre ľudí na vozíčku. Súčasťou projektu bol nákup a inštalácia stropného zdvižného zariadenia pre imobilných, a tiež nákup skríň na mieru do obytných priestorov. Po samotnej inštalácii stropného zdviháku, nasledovalo  zaškolenie personálu do obsluhy zdviháku. Benefitom projektu a zároveň dlhodobým prínosom pre vozičkárov aj obsluhujúci personál je samotná realizácia denného vysádzania z postele do vozíka, kúpacieho lôžka, realizácia rehabilitácie a vertikalizácie za pomoci špeciálnych vertikalizačných postrojov-vakov. Presun imobilných osôb s použitím stropného zdviháku uľahčuje pohyb pacientovi aj personálu, zvyšuje diskrétnosť, bezpečnosť a citlivosť pri zaobchádzaní s pacientom. Zdvihák je navrhnutý tak, aby bol vhodný pre uľahčenie presunu pacienta, ale aj uľahčenie manipulácie ošetrujúcemu personálu, zaručuje maximálnu bezpečnosť pacienta aj personálu. Realizácia projektu utvorila úplne nové možnosti pre ľudí s poruchami mobility. Našim pacientom je umožňované viackrát počas dňa byť premiestnení z postele do vozíka i kresla na kolieskach, a tak zúčastňovať sa voľnočasových aktivít, aj rehabilitácie. Tým sa výrazne zvýšila, ako sami skonštatovali, kvalita ich života.  Pre našich klientov potrebujeme neustále vylepšovať bezbariérové, špecificky upravené prostredie, ktoré potrebujú pre svoj život. A to nám umožnia aj nové skrine určené do obytných priestorov, ktoré sú vyrobené na mieru. Cennou pomocou je tiež revitalizácia práčovne, kde cez projekt Nadácie GRANVIA sa zakúpila priemyselná automatická práčka a regále na kolieskach na distribúciu prádla priamo do izieb klientov.   

Našou snahou je zvyšovanie kvality života seniorov z  Domu sv. Kozmu a Damiána cez aktivity zamerané na posilňovanie ich vitality a sebestačnosti a následne ich návratu do vlastných rodín a spoločnosti. V aktivitách projektu budeme naďalej pokračovať a spoločne s ľuďmi dobrej vôle sa budeme snažiť vytvárať stimulujúci domov pre ľudí na vozíčku.

Prešov 27.09.2019

Realizátormi projektu:

  • PSK – VÝZVA PREDSEDU PSK dotácia za rok 2019 – Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Cieľ programu :   Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

  • Komunitná nadácia Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš
  • Nadácia GRANVIA
  • MOVYS a.s., Piesočná 502/7, 821 04  Bratislava
  • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie