Menu

Vzácna návšteva

Štvrtú pôstnu nedeľu seniori a personál Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove prežívali v slávnostnej atmosfére. Práve v tento deň 15.03.2015 nás navštívil  vladyka Milan Lach, SJ, ktorý je pomocným biskupom Prešovskej archieparchie. Počas svätej liturgie sv. Bazila Veľkého sa v homílii prihovoril chorým i ošetrujúcemu personálu. Jeho prítomnosť a príhovor povzbudili všetkých prítomných. Ďakujeme najvyššiemu  Bohu za tento nádherný deň a v modlitbách budeme sprevádzať vladyku Milana, aby ho Pán naplnil svojou milosťou, ochranou a dával mu silu pre jeho náročný pastiersky úrad.