Menu

Mesto Prešov udelilo ocenenie „MY SME PREŠOV“ Domu sv. Kozmu a Damiána, ZOS, DSS a ŠP