Menu

Človek je pre radosť a radosť je pre človeka.