Mladí z P18 v Dome sv. Kozmu a Damiána

27. júla 2018

Na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove, sme 27.7.2018 osobne odpovedali na výzvu Svätého Otca Františka „1 milión mladých pre pápeža“. Snom pápeža je, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie cirkvi do spoločnosti. Počas P18 mladí dobrovoľníci „vlastnej koži“ prijali pozvanie pápeža Františka a vlastnoručne v rámci “Popoludnia angažovanosti” prispeli k nádhernému medzigeneračnému stretnutiu a vzájomnému obohateniu v Dome sv. Kozmu a Damiána.
Čítať ďalej »

Miništranti spolu so seniormi navštívili Krajské múzeum v Prešove

11. júla 2018

Stredajšie doobedie strávili chlapci z tábora miništrantov „Česť služby – Úctu vzdáme“ spolu s animátormi, bohoslovcami kňazského seminára v Prešove t.j. spolu 38 nadšencov, ako dobrovoľníci so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána. Chlapci svoju návštevu začali priamo v seniorparku, kde im sestra Emanuela porozprávala o Dome a jeho obyvateľoch, s ktorými sa mali o chvíľu stretnúť.
Čítať ďalej »

Mesto Prešov udelilo ocenenie „MY SME PREŠOV“ Domu sv. Kozmu a Damiána, ZOS, DSS a ŠP

7. júla 2018

V sobotu 7.júla 2018 v Prešove v rámci letných podujatí My sme východ sa na námestí uskutočnilo vyhlásenie ocenených „MY SME PREŠOV“. Ocenení boli v dvoch kategóriách a to v sociálnej a kultúrnej. V sociálnej oblasti za starostlivosť o ťažko chorých viceprimátor mesta Prešov Ing. Štefan Kužma odovzdal ocenenie „Tehla za budovanie mesta Prešov na Slovensku, vo svete a v Širokom okolí…“
Čítať ďalej »

Odpustová slávnosť sv. Kozmu a Damiána

30. júna 2018

30. jún 2018 sa niesol v znamení slávenia odpustovej slávnosti patrónov nášho zariadenia, svätých Kozmu a Damiána.
Čítať ďalej »