Názov projektu: Kvalitne poskytované sociálne služby od A po Z – symfónia krásy a bezpečia pre seniorov

21. júna 2019

Hlavný cieľ projektu:

Zvyšovanie kvality života seniorov, cez estetickú, bezpečnú a klimatickú úpravu prostredia. Vhodné spájanie aktivity a relaxu u seniorov cez vytvorenie 2 nových socioterapeutických zón v rámci exteriéru zariadenia. Tento hlavný cieľ bol splnený a to cez úspešne realizované aktivity v rámci projektu:


Čítať ďalej »

Deň otvorených dverí a športu

12. júna 2019

V Dome sv. Kozmu a Damiána konal Deň otvorených dverí a VII. ročník Kozmo-Damián olympiády. Celý deň sa niesol v duchu myšlienky projektu „Jeseň života v plnej kráse“, ktorého hlavným donorom je Nadácia GRANVIA a spolurealizátorom o. z. LÁSKAVÉ RUKY. Za Nadáciu GRANVIA sa k účastníkom podujatia prihovoril Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu PREŠOV firmy EUROVIA a zároveň klientke Lenke odovzdal nový špeciálny polohovací vozík, ktorý sa pre ňu stane bránou do spoločnosti.


Čítať ďalej »

Tí, čo sa starajú o chorých v Dome sv. Kozmu a Damiána, sa vybrali na púť na Staré Hory…

8. júna 2019

8.júna 2019 sa zamestnanci z Domu sv. Kozmu a Damiána pripojili k celoslovenskej púti kresťanských zdravotníkov na Starých Horách. V modlitbe a rozjímaní spoločne ďakovali aj prosili, v Bazilike Návštevy Panny Márie,  nebeskú Matku za jej pomoc a ochranu pri svojom náročnom povolaní starostlivosti o ťažko chorých aj zomierajúcich…. Púť sa zakončila v areále Studničky modlitbou slávnostného ruženca a obnovením zverenia zdravotníkov a chorých Slovenska svätým Kozmovi a Damiánovi s možnosťou uctiť si relikvie týchto nezištných svätých lekárov.

                                                                                     s. Emanuela Rindošová, účastníčka púte

Ďalšie podrobnosti o púti sa môžete dozvedieť:

https://www.katolickenoviny.sk/spravodajstvo/category/domace/article/stare-hory-privitali-krestanskych-zdravotnikov.xhtml