Návšteva z Bolívie

15. júla 2019

V jeden prázdninový deň, dňa 11.07.2019, k nám zavítal vzácny hosť. Jeho návšteva bola preto vzácna, lebo bol z ďaleka. Navštívil nás o. Ján Piatak slovenský misionár pôsobiaci v Bolívii. V priebehu dopoludnia nám priblížil svoj život, ktorý teraz žije medzi veriacimi indiánmi v Bolívijskom pralese. Poukázal nám na krásu rozvíjajúcej sa komunity, ale i nebezpečenstvá, ktoré číhajú na každom kroku. Cez prezentáciu sme mali možnosť vidieť ako vyzerá život bez všetkých technických vymožeností a ako odvážne žijú ľudia,  rešpektujúc prírodu a svet okolo seba. Boh je Otec všetkých, tak veríme, že on sa postará aj o nich cez ruky týchto statočných misionárov.  

Slávenie sviatku našich patrónov – sv. Kozmu a Damiána

12. júla 2019

1. júl 2019 sa niesol v znamení slávenia slávnosti patrónov nášho zariadenia, liečiteľov a divotvorcov svätých Kozmu a Damiána. Ďakovnej svätej liturgii predsedal a v homílii sa prítomným prihovoril, vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Slávnosti v Dome sv. Kozmu a Damiána sa zúčastnili jeho klienti s rodinnými príslušníkmi, viacerí kňazi a bohoslovci, priatelia, dobrovoľníci a dobrodinci tohto zariadenia. Po svätej liturgii všetci spoločne chvíľu pobudli v priateľských rozhovoroch pri agapé.

         s. Emanuela Rindošová

Názov projektu: Kvalitne poskytované sociálne služby od A po Z – symfónia krásy a bezpečia pre seniorov

21. júna 2019

Hlavný cieľ projektu:

Zvyšovanie kvality života seniorov, cez estetickú, bezpečnú a klimatickú úpravu prostredia. Vhodné spájanie aktivity a relaxu u seniorov cez vytvorenie 2 nových socioterapeutických zón v rámci exteriéru zariadenia. Tento hlavný cieľ bol splnený a to cez úspešne realizované aktivity v rámci projektu:


Čítať ďalej »