Radosť rozdávaním rastie…

12. februára 2019

V každom z nás pri rozdávaní radosť môže rásť, ale narastá viac, ak ju zo srdca prijme ten, komu je určená. Naši seniori boli tí, ktorí prijali dar a plní očakávania sa delili s touto radosťou.
Čítať ďalej »

Kráčajme s Pánom vpred aj v novom roku

1. februára 2019

Nový rok 2019 sme otvorili slávením ďakovnej sv. liturgie. Hneď na začiatku kalendárneho roka naša Cirkev oslavuje sviatok krstu Pána Ježiša v Jordáne. Pri tomto sviatku nám Cirkev ponúka posvätenie príbytkov. Túto ponuku sme využili aj my a nechali sme posvätiť priestory Domu sv. Kozmu a Damiána, a tak môžeme s novou silou a odvahou kráčať vpred s Ježišom Kristom aj v novom roku.

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť (Ž 126)

1. februára 2019

Pánom času je náš Pán. Koniec kalendárneho roka je charakteristický tým, že sa robia rôzne bilancie a štatistiky. Aj my sme chceli poďakovať Pánu Bohu za čas, ktorý nám doprial prežiť spolu s našimi seniormi a ich rodinami.
Čítať ďalej »

Filipovka a Vianoce 2019

1. februára 2019

Čas filipovky, čas očakávania príchodu Mesiáša na svet, bol naplnený usilovnou prácou na vianočných prípravách. Naši seniori vyrábali vianočné pozdravy pre potešenie svojich najbližších, piekli a zdobili medovníčky, robili vianočnú výzdobu.
Čítať ďalej »