Menu

História

Dom sv. Kozmu a Damiána

História pôsobenia Domu sv. Kozmu a Damiána sa začína v roku 2001. Budova, v ktorej pôsobíme slúžila v minulosti ako materská škola a jasle. Po získaní všetkých predpísaných  povolení bolo nevyhnutné urobiť potrebné stavebné úpravy pre začatie prevádzky, ktorá bola zahájená najprv ako zariadenie opatrovateľskej služby s malým počtom lôžok iba na jednom podlaží. Ako rástol záujem o poskytované služby rozšírili sme prevádzku aj na druhé podlažie  a počet lôžok sa postupne zvyšoval. Od 1.1.2008 sa prevádzka rozčlenila na tieto typy poskytovaných služieb: Zariadenie opatrovateľskej služby a Domov sociálnych služieb a od 1.1.2015 sa rozšírila o Špecializované zariadenie.

Aby sme splnili kritéria Európskej únie a zvýšili kvalitu poskytovaných služieb pristúpili sme v rokoch 2008-2011 k rozsiahlej rekonštrukcii celej budovy s nadstavbou podkrovia a prístavbou lôžkového výťahu, k zvýšeniu počtu sanitárnych a hygienických zariadení. Ubytovanie je bezbariérové, podobne vstup do budovy je zabezpečený bezbariérovou rampou. Máme elektrické polohovacie postele  s antidekubitnými matracmi. Podobne pri každom lôžku je lokalizovaný dorozumievací systém – telefón a signalizačné zariadenie smerom na ošetrujúci personál, ktoré klient v prípade potreby použije. V izbách sú umiestnené aj TV obrazovky – plazmy na diaľkové ovládanie, rádioprijímače.

Našou najvlastnejšou prioritou je poskytovať služby čo najvyššieho štandardu spolu so snahou zabezpečiť čo najvyššiu možnú kvalitu života klientov. Všetku našu snahu zameriavame na splnenie osobných prianí pri zachovaní etického kódexu, kresťanského morálneho kódexu, ako aj všetkých zásad európskych kritérií pre splnenie kvality poskytovaných služieb tak ako ich definuje Európska únia.

Skvalitňovanie služieb sa deje v smere: budovania terapeutického senior parku, rozširovanie rehabilitácie o rehabilitačné prístroje, zvýšenie počtu hodín rehabilitačných cvičení, masáži. Vytvorenie exteriérovej fyzioterapeutickej zóny a rehabilitačného chodníka. Vybudovanie jazierka v seniorparku, t.j. vytvorenie animoterapeutickej zóny cez vypustenie okrasných rýb do jazierka. Vybudovanie altánku, relaxačnej a socioterapeutickej zóny.

Počas 15 rokov  pôsobenia  sme poskytli  sociálne služby viac ako 520  klientom. Počas roka sa vystrieda približne 28-35 klientov. Záujem  o poskytovanie služieb v našom zariadení je stále väčší a presahuje reálne možnosti  ich uspokojiť.

Veríme, že spoločnými silami sa nám darí vytvoriť akúsi oázu pripomínajúcu pokojné rodinné zázemie, v ktorom sa odovzdávajú aj komfortné služby podľa žiadaných potrieb klienta. Odmenou pre nás  sú prejavy  dôvery, úsmev a spokojnosť na ich tvárach.

Po 15 rokoch nášho pôsobenia môžeme konštatovať, že vytýčené ciele sa nám darí napĺnať, o čom svedčí aj veľký záujem o naše služby.

Sme otvorení na dotazy klientov, ich rodín, radi prijímame každý dobrý návrh na zlepšenie kvality. Nezostali sme stáť pri dosiahnutých výsledkoch, ale ideme ďalej v ústrety  tomu ako vylepšovať a čo najviac pomôcť nášmu klientovi.